SCHEURHERSTEL

Theorie en Praktijk.

Scheuren in uw woning kunnen door verschillende redenen ontstaan zijn. De laatste tijd is dit een hot item vanwege de aardbevingen door de gaswinning. Door de bevingen kunnen scheuren ontstaan in binnen- en buitenmuren. Bestaande scheuren kunnen groter worden als er dan niets aan gedaan wordt. Veel scheuren leveren niet direct gevaar op. Het ziet er niet mooi uit en dus willen we het gerepareerd hebben, zodat de muur er weer mooi strak uit ziet. Vaak worden dit soort scheurtjes veroorzaakt door krimpen en zetting van de materialen en gebouwen. Maar ook door bevingen en trillingen in de bodem kunnen dit soort scheuren ontstaan. Maar er zijn ook scheuren die wel een probleem kunnen zijn of worden. Het gaat dan om scheuren die in de constructie zitten, die van belang zijn voor de totale stevigheid van de muur of het gebouw. Dit soort scheuren moeten nauwkeurig bekeken worden en er moet een gedegen herstel uitgevoerd worden.

Mogelijke schade ontstaan door aardbevingen worden beoordeeld door diverse schade-experts, die voor de NAM werken. Helaas wordt nog steeds door diverse schade-experts verschillend gedacht over het ontstaan van de scheuren. Dat is soms ook moeilijk te bepalen. Wat ik veel belangrijker vind, is hoe een scheur kan ontstaan. Waarom scheurt de ene woning of muur wel en de andere niet. Dit staat dus los van het feit of het door een beving komt of door wat anders. Het is daarom van belang te weten wat de echte dieper liggende oorzaak is. Wanneer dit bekend is kun je ook goed bekijken wat het beste herstel is. Ik ga op mijn site niet discussieren of een scheur nou wel of niet veroozaakt wordt door de bevingen. Ik wil u wel graag vertellen hoe ik u probleem aanpak en hoe de scheuren kunnen worden hersteld.

Plan van aanpak.

Melding bij de NAM.

Wanneer u denkt dat de schade is veroorzaakt door een aarbeving, dan kunt u online een schadeformulier invullen op de site van de NAM; www.nam.nl. Wanneer u de schade hebt gemeld bij de NAM, dan komt eerst een schade-expert. Zij nemen de schade op door foto's te maken van de scheuren en gaan met u kijken of de scheuren aardbeving gerelateerd zijn. De waarnemingen van de schade worden netjes gerapporteerd en u krijgt een dossiernummer. Als het goed is wordt u gevraagd of u zelf een aannemer wilt inhuren of dat de expert of de NAM dit moet regelen. Het zou mooi zijn als u dan mij opgeeft om een offerte te maken. Als u die keuze maakt, dan neemt u contact met mij op en kom ik langs voor een eerste gesprek.

Uit ervaring blijkt dat veel klanten onervaren zijn wat betreft schade en of dit wel of niet aardbeving gerelateerd is. Wat ik daarom dan adviseer is dat u, voordat de schade-expert langs komt, contact met mij opneemt. Ik zal dan bij de schadeopname aanwezig zijn. Ik kan dan samen met de schade-expert beoordelen of er sprake is van aardbevingschade. Ik heb inmiddels de nodige ervaring met het opnemen van schades en de afhandeling hiervan.

Wanneer u mij vraagt een offerte te maken, dan stuurt u mij een kopie van het rapport met de foto's van de schade. A.d.h.v. de foto's lopen we nogmaals langs alle schade en bespreken we wat de het eindresultaat moet worden. Ik meet alles op om een goede offerte te kunnen maken. Soms doet de schade-expert dit ook al. Wanneer de offerte gereed is, wordt deze met u besproken. Als u akkoord bent, wordt de offerte naar de schade-expert gestuurt. Zij beoordelen dan of de offerte conform hun rapport is opgemaakt en of de kosten in lijn liggen met de herstelwerkzaamheden. U krijgt bericht van de schade-expert of de offerte akkoord is of niet. Zodra u bericht heeft gekregen moet u mij hiervan op de hoogte stellen. We kunnen dan samen het herstel inplannen.

Aanpak schade.

De foto's die zijn gemaakt van de schade aan de buitengevels stuur ik op naar TARGET FIXINGS in Heerenveen. Dit bedrijf heeft meer dan 15 jaar ervaring met herstel van scheuren. Zie ook www.targetfixings.nl. Zij adviseren mij hoe ik de schade moet herstellen. Indien nodig komen we samen nogmaals bij u thuis om een goed te kijken naar de achterliggende oorzaak. Wij streven naar een duurzaam herstel, dus geen lapwerk. Van TARGET FIXINGS ontvang ik een herstelplan. Op basis daarvan maak ik de offerte. In de buitengevels worden veelal spiraalankers gebruikt om de scheuren te stabiliseren en te fixeren. Om de ankers te kunnen plaatsen worden de voegen rondom de scheuren uitgefreest. Ik frees een groter gebied rond de schade uit, waardoor het herstel na afloop minder goed te zien is. Door kleurverschil van de voegen kun je vrijwel altijd de herstelde schade waarnemen. Soms zie je van die zaagtanden in de gevel als alleen de voegen met scheuren verwijderd zijn. Ik vind dat niet mooi en het kan dus beter en mooier door een groter gebied aan te pakken. De ankers komen op de aangegeven plaatsen in de gevel (volgens herstelplan). Met krimpvrije mortel worden de ankers in de voegen geplaatst. Het is belangrijk dat de ankers voor 100% opgesloten zitten tussen de gevelstenen. Als dit niet zo is, kan er weer scheurvorming optreden. Gescheurde stenen laat ik bijna altijd zitten. Na herstel kun je vaak niet meer zien dat ze gescheurd zijn namelijk. Een nieuwe steen plaatsen kan, maar zal veel meer opvallen door het kleurverschil. Er zijn ook diverse pasta's te krijgen om de scheur in de steen mee te dichten. Onbekend is hoelang dit goed blijft zitten. Aan u de keuze. Na drogen worden de stenen weer gevoegd. Ik streef erna de kleur van het nieuwe voegwerk zo gelijk mogelijk te krijgen t.o.v. de oude voeg. In de praktijk valt dit niet altijd mee, omdat de samenstelling van het huidige voegmateriaal anders is dan vroeger. U zult dus altijd een verschil kunnen zien.

Ook de rollagen van uw woning worden gefixeerd met spiraalankers of opnieuw opgemetseld. De ankers worden door de rollaag geboord tot ruim in de buitengevel. Zo ontstaat een massieve, stabiele rollaag.

Voor de binnenmuren en plafonds geldt over het algemeen een andere aanpak. Niet alle muren lenen zich ervoor om met ankers een scheur te fixeren. Daar waar dit wel kan en moet worden ook ankers geplaatst. In gipswanden bijvoorbeeld werk ik met speciaal stuukgaas. Dit gaat over de scheur heen in het stuukwerk. De scheur wordt vooraf uitgekrapt, zodat loszittende delen verwijderd zijn. Scheuren in hoeken worden alleen hersteld indien dit een beschadiging heeft veroorzaakt in de wand. Normaliter moeten hoeken altijd gekit worden, om juist scheuren (krimpscheuren) te voorkomen. De hoeken zal ik insnijden en afkitten. Afhankelijk van uw wensen en wat de oorspronkelijke afwerking was van uw wanden, worden deze afgewerkt met een nieuwe stuuklaag. Dit kan door de scheur aan te helen aan het bestaande stuukwerk of de wand in zijn geheel te stuken. Na het stuken kan de wand afgewerkt worden met een pleisterlaag, latex, behang etc. Dit weer afhankelijk van de oorspronkelijk afwerking.

Ook vloeren in uw woning of garage worden gerepareerd met ankers. De scheur in de vloer wordt uitgeslepen. Haaks op de scheur worden sleuven geslepen waarin de ankers worden geplaatst. De ankers en de scheur worden gevuld met epoxyhars. Dit zorgt ervoor dat de scheur weer massief dicht zit en goed verankerd. Na uitharden wordt de vloer met egaline geëgaliseerd.

Heeft u een grindvloer die gescheurd is? Ook die wordt op een vergelijkbare manier hersteld. Als er ruimte genoeg is kan de oude vloer blijven zitten en komt er een nieuwe grindvloer overheen (ca. 6 mm). Wanneer die er niets is, dan wordt de oude vloer eruit gehaald. De nieuwe vloer laat ik door een gespecialiseerd bedrijf leggen..

Kosten.

Wanneer de offerte is goedgekeurd zijn ook de kosten bekend om de schade te herstellen. Nu nog is het mogelijk dat u van de NAM eist dat ze het geld overmaken op uw rekening. U moet dat dan zelf regelen. De NAM is hier overigens geen voorstander van. Met het geld kunt u dan zelf het herstel regelen en bent u vrij te doen wat u goed lijkt. Normaliter wordt het herstel conform offerte uitgevoerd door de aannemer. De aannemer stuurt vervolgens de factuur naar de NAM.

Wat uw keuze ook is, het is belangrijk dit aan te geven op het moment dat de offerte is goedgekeurd. I.v.m. de te plannen werkzaamheden is het van belang te weten wat er wel en wat er niet van mij verlangt wordt. Laat u de offerte in zijn geheel uitvoeren door mij, dan zal ik de factuur opsturen en het financieel afronden met de NAM. U heeft daar verder geen omkijken meer om. Op deze factuur moet u tekenen voor akkoord voor de gedane werkzaamheden. De handtekening is ook nodig ter controle bij de NAM em als bevestiging en goedkeuring van de gedane werkzaamheden.

Mocht u nog vragen hebben of wilt u meer uitleg, belt u mij dan gerust (zie contact).